"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

คอร์สทารกและวัยเตาะแตะ

อายุ 4 เดือน – 6 ปี 50 นาทีต่อครั้ง (คอร์สละ 42 ครั้งต่อปี)

...

โปรแกรมของ Heguru ที่จัดขึ้นสำหรับเด็กวัยนี้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นสมองด้านขวาเป็นหลัก เด็กๆจะต้องรู้สึกสนุก และไม่ถูกบังคับ เพราะการจะให้สมองด้านขวาทำงานได้เต็มที่ จะต้องไม่เครียด สำหรับเด็กจะคิดว่าเป็นการเล่น การเล่นสำหรับเด็กเปรียบได้กับการทำงานของผู้ใหญ่นั่นเอง การที่เด็กได้มีความรู้สึกว่าตัวเค้าเองทำได้ แม้จะเป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อยสำหรับสายตาผู้ใหญ่ ที่ Heguru จะสนับสนุนให้ชื่นชมต่อความสำเร็จก้าวเล็กๆเสมอ

...
สาระสำคัญของโปรแกรม
  1. เพิ่มศักยภาพสมอง
  2. เนื่องด้วยมีครู 2 คนในคลาส ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  3. มีการใช้แสง เสียงและจังหวะ อย่างเหมาะสมในชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการปลดปล่อยความเป็นอัจฉริยะของลูกน้อยของคุณพ่อ คุณแม่
  4. คุณพ่อ คุณแม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกน้อยช่วยกระตุ้นศักยภาพของลูก
  5. พูดคุยแลกเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ ในการเลี้ยงดูลูก
  6. โปรแกรมช่วยกระตุ้นให้ลูกกับคุณพ่อ คุณแม่ เติบโตไปพร้อมกันในสภาพแวดล้อมที่มีความสุข
  7. มีการตรวจติดตามผลแยกแต่ละครอบครัว
แนะนำบางส่วนของโปรแกรม
การจำแบบสมองด้านขวา

สร้างเรื่องจากภาพและจำโดยมีคุณแม่คอยช่วย

แฟลซการ์ด

ดูการเปลี่ยนการ์ดที่เร็วแค่เพียงแต่มองทั้งคุณแม่และลูกก็สามารถเข้าสู่ระบบของสมองด้านขวา

การฝึกจำแบบทันที

การฝึกหัดจำแบบทันทีเริ่มที่การฝึกจำรูปร่าง ทำไปทุกวันความจำจะดีขึ้นและสนุกขึ้น

รู้จักตัวเลข

จะมีการแนะนำตัวเลขและให้เด็กได้จับเอง เด็กๆชอบมาก

จังหวะ

ในภาพให้จังหวะด้วยกลอง ทุกคนมาสนุกด้วยกัน แม่เองยังอดปรบมือตามจังหวะไม่ได้

ESP

เกมส์สัมผัสพิเศษ จะสนุกมากเวลาทายถูก

Nummerkasten

การเรียนรู้จำนวนจากสื่อการสอน

เต้น

เต้นประกอบเพลงตอนจบกับคุณครู สนุกที่สุด