"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

courses

เด็กๆเรียนรู้ด้วยการดูดซับสิ่งต่างๆราวกับฟองน้ำ ซึ่งต่างจากวิธีการเรียนของผู้ใหญ่อย่างชัดเจน นี่คือวิธีการเรียนรู้โดยใช้สมองด้านขวา ดังนั้นการพัฒนาสมองด้านขวาในช่วงที่เด็กกำลังใช้สมองด้านขวาอยู่แล้ว ด้วยโปรแกรมที่จัดสรรครู สื่อการสอน จังหวะ และบรรยากาศที่เหมาะสม จึงเป็นเวลาที่เราสามารถดึงศักยภาพออกมาได้มากที่สุด.

...

คอร์สทารกและวัยเตาะแตะ


โปรแกรมของ Heguru กุรุที่จัดขึ้นสำหรับเด็ก วัยนี้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นสมองด้านขวาเป็นหลัก เด็กๆจะต้องรู้สึกสนุก และไม่ถูกบังคับ เพราะการจะให้สมองด้านขวาทำงานได้เต็มที่

อ่านต่อ
...

คอร์สคุณแม่ตั้งครรภ์


เรียนรู้การสื่อสารกับทารกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ รวมทั้งการกระตุ้นสมองด้านขวาของคุณแม่ ซึ่งเป็นความถนัดของ Heguru และเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย อาหารและอื่นๆ

อ่านต่อ
...

คอร์สก่อนวัยเรียน


เริ่มการพัฒนาสมองด้านซ้ายควบคู่ไปกับสมองด้านขวาเมื่อสมองด้านขวาพัฒนาขึ้น สถาบันมีโปรแกรมเพิ่มอีก 84 โปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาสมองด้านซ้าย

อ่านต่อ
...

คอร์สวัยประถม


เวลา 90 นาที/ครั้ง อายุ 7-12 ปี จำนวนครั้ง 42 ครั้ง/ปี การสอนนั้นได้ถูกออกแบบมา เพื่อให้ได้นำทักษะจากสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวามาใช้ปฎิบัติงานได้จริง เด็กนักเรียนในโปรแกรมประถมถือเป็นดาวเด่นของ Heguru

อ่านต่อ