"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

คอร์สวัยประถม

...
คอร์สวัยประถม (Primary)
  1. เวลา 90 นาที/ครั้ง
  2. อายุ 7-12 ปี
  3. จำนวนครั้ง 42 ครั้ง/ปี

การสอนนั้นได้ถูกออกแบบมา เพื่อให้ได้นำทักษะจากสมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวามาใช้ปฎิบัติงานได้จริง เด็กนักเรียนในโปรแกรมประถมถือเป็นดาวเด่นของ Heguru เพราะพวกเค้าสามารถใช้ความสามารถของสมองทั้งด้านขวาและซ้ายซึ่งได้รับการพัฒนามาตั้งแต่เค้ายังเล็กจนวัยก่อนเรียน คนอื่นๆ จะเริ่มอิจฉาความสามารถของพวกเค้า ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบกรีดหนังสืออย่างเร็ว (HADO Reading) หรือความสามารถในการจำแบบทันทีทันใด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมองด้านขวาไม่ใช่เพียงแค่การจำสิ่งต่างๆ ที่ละมาก และการฟังเสียงความเร็วสูง สถานที่สำคัญมากในการพัฒนาสมองด้านขวา คือที่ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดของคนที่มีความสามารถพิเศษ โปรแกรมเด็กประถมของ Hwguru มีทั้งชั้นเรียนเล็กและใหญ่ความเร็วของบทเรียนและกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของครู


จุดเด่นของโปรแกรม
  1. การฝึกฝนเพื่อที่จะเปิดใช้งานสมองซีกขวา
  2. การใช้พลังของสมองข้างขวาเพื่อที่จะไปทำให้สมองข้างซ้ายได้มีทักษะเพิ่มขึ้น
  3. การเพิ่มความสามารถของ IGZ, IZ และ BZ
  4. การเพิ่มความสามารถในการจินตนาการและความสามารถด้านอื่นๆ ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือแบบ Wave (Hado Reading) และการท่องจำแบบต่อเนื่อง
  5. การสอนแบบไม่แบ่งแยกชั้นเรียนของเด็ก ทำให้มีปัจจัยในการกระตุ้นหลายอย่างที่จะทำให้เด็กแต่ละคนมีวุฒิภาวะมากขึ้น
  6. ระบบการฝึกฝนรายบุคคลได้ถูกออกแบบมา เพื่อให้เด็กแต่ละคนประสบความสำเร็จ
...