"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

สถาบัน HEGURU สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่ง ZEN ชั้น 15 โทร 080-591-4949 (กรุณาต่อลิฟท์แก้วที่ชั้น 7 ในห้าง zen ค่ะ) คลิกเพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่

สถาบัน HEGURU สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 โทร 080-964-9795 คลิกเพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่