"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

สถาบัน HEGURU สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่ง ZEN ชั้น 15 โทร 080-591-4949
(กรุณาต่อลิฟท์แก้วที่ชั้น 7 ในห้าง zen ค่ะ)

คลิกเพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่


สถาบัน HEGURU สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 โทร 080-964-9795

คลิกเพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่


สถาบัน HEGURU สาขาบางนา (ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว) โทร 097-979-5939

คลิกเพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่